استخدام استادان

موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس یک نهاد تحصیلی معتبر در بخش های طبی بوده که دارای مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد. این موسسه مفتخر است یکبار دیگر در جستجوی نیروی بشری نخبه و شایسته در بخش های علمی و اداری می باشد.

مبنی بر آن این موسسه میخواهد از طریق اعلان بست های ذیل کار را به اهل کار بسپارد.

 

عنوان بست:  کادر علمی پوهنحی های طب معالجوی و ستوماتولوژی

تعداد بست: 5

شماره اعلان: 001

ساحه کاری: پوهنحی های طب معالجوی و ستوماتولوژی

تاریخ اعلان: 26/01/1403

تاریخ ختم اعلان: 10/02/1403

نوعیت قرار داد: دایمی

شرایط جذب استاد:

استاد واجد شرایط برای تقرر در کادر علمی موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس، علاوه بر داشتن شرایط لازم مندرج قانون و مقررات تحصیلات عالی، باید واجد شرایط ذیل نیز باشند:

1) توانایی جسمی، صحی و روانی لازم برای پیش‌برد وظایف کادر علمی؛

2) برخورداری از شخصیت، اخلاق پسندیده اجتماعی و رعایت رفتار و سلوک اکادمیک؛

3) عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و نداشتن سابقۀ جرمی؛

4) داشتن حد اقل یک‌سال تجربۀ تدریس در نهاد‌های تحصیلات عالی؛

5) داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس یا MD/DMD تأیید ‌شدۀ وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون‌های معتبر ملی و بین المللی با فیصدی نمرات حد اقل 75% و بالاتر از آن (به سند تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می‌شود)؛

6) داشتن اوسط نمرات دورۀ تحصیلی ماستری 80% یا بالاتر از آن؛

7) ارائۀ موفقانۀ کنفراس علمی؛

8) سپری‌نمودن موفقانۀ مصاحبه بعد از سپری‌نمودن کنفرانس موفق؛

9) تسلط به زبان انگلیسی یا حد اقل یک زبان بین المللی دیگر؛

10) آگاهی از روش‌های تحقیق و مهارت در اجرای پروژه‌های علمی؛

11) آگاهی از روش ها و میتود های تدریس با ارائه اسناد؛

12) گرفتن امتحان تحریری و تقریری

اسناد مورد ضرورت:

1) خلص سوانح؛

2) کاپی رنگه دیپلوم و ترانسکرپت نمرات به رویت اصل.

3) کاپی تذکره با دو قطعه عکس 4/3 و سافت آن.

4) کاپی تصادیق تجربه کاری

دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را بصورت هارد از مدیریت منابع بشری و یا سافت آنرا از وب سایت موسسهwww.afghanswissuni.com )  ) بدست آورده و پس از خانه پری دقیق و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس موسسه (info@afghanswissuni.com  ) طبق رهنمود ذیل ارسال نمایند.

الف) خانه پری نمودن فورم ثبت نام متقاضیان استخدام و ضمیمه نمودن اسناد مورد ضرورت فوق الذکر الزامی است.

لطفاً نام بست (کادر علمی پوهنځی طب معالجوی یا ستوماتولوژی) را در عنوان(subject) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، با اشخاص واجد شرایط برای مراحل بعدی تماس گرفته خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توأم با شماره تماس و ایمیل آدرس در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

فورم استخدام