دسته بندی نه شده

مرکز انکشاف مسلکی

به ادامه سلسله فعالیت های اکادمیک خویش، سیمیناری را پیرامون (جایگاه و اهمیت حجاب اسلامی ) به روز چهار شنبه مورخ 1401/03/11 برای محصلین بخش اناث این موسسه برگزار نمود.جمع کثیری از محصلان اناث در سیمینار آموزه های شریعت که به رهنمایی های با استناد دستورات دین مبین اسلام توسط پرفیسور استاد عبدالهادی صافی عضو …

مرکز انکشاف مسلکی Read More »

دیدار هیئت رهبري با رئیس شورای طبی کشور

هیئت رهبری دانشگاه افغان‌سویس به ریاست بانو نجلا لطیف رییس دانشگاه طبی افغان‌سویس با رییس شورای طبی کشور دیدار نمودند. در این دیدار که امروز دوشنبه مؤرخ، ۶-ام دلو در مقر ریاست شورای طبی صورت گرفت، دو طرف روی چگونگی برگزاری امتحان شورای طبی و سایر موارد مرتبط به طبابت بحث و گفتگو نمودند. در …

دیدار هیئت رهبري با رئیس شورای طبی کشور Read More »