یکی ارکانِ مهم یک کشور و جامعه‌ی توسعه‌ یافته، همانا توجه و رسیدگی به بهداشت و سلامتِ آن جامعه می‌باشد. یا به تعبیرِ دیگر می‌توان گفت که بهبودی یک جامعه به لحاظِ بهداشتی، می‌تواند یکی از بُن‌پایه‌های توسعه‌ یافتگی به معنی واقعی کلمه، برشمرده بشود. جامعه و کشورِ عزیزِ ما نیز برای رسیدن و دست‌یافتن به توسعه‌ و رفاه؛ به این مهم نیازِ مبرم دارد.

در همین مسیر و برای دست‌یافتن به جامعه‌ی مترقی، نیازِ ایجادِ نهادها و مراکز ارایه‌ی خدمات تحصیلی طبی نظیرِ دانشگاه‌ها، دانشسرا ها و کارگاه‌های آموزشی طبی، که بتواند در کنارِ نهادهای دولتی، برای رسیدگی به نیازمندی جامعه و ارایهِ خدمات تحصیلی معیار و تخصصی طبی؛ موثر واقع گردد، ضرورت جدی و مبرم احساس می‌گردد.

با توجه به همین نیازمندی، با نهادنِ گامِ بلند در راستای دست‌یافتن به جامعه‌ی آکنده از سلامت و توسعه یافته، مؤسسه‌ی تحصیلات عالی طبی افغان‌سویس نیز در چارچوبِ حقوقی و قانونی نهادهای تحصیلی خصوصی، بنیان‌گذاری شده است. مؤسسه‌ی تحصیلاتِ عالی طبی افغان‌سویس با داشتنِ هشت سال تجربه‌ی کاری در عرصه‌ی ارایه تحصیلی طبی،گ معیاری و با کیفیت؛ توانسته است در سطح جامعه‌ی اکادمیک بویژه در رده‌ی نهادهای تحصیلی طبی به عنوان یک نهادِ معتبر جا خوش کند.

امروزه، ثمره‌ی کارِ جمعی تیم کاری افغان‌سویس برای رسیدن به قله‌هایِ شامخِ پیروزی کاروانِ توسعه‌ی کشور و سرزمین عزیز ما، مثال زدنی و قابل دقت است.

به هرانجام؛ اراده و تعهدِ مادر مؤسسه‌ی تحصیلی افغان‌سویس برای کارِ معیاری و تلاش در راستای تقدیم نسل متعهد، با انگیزه، و دانش اندوخته؛ برای درمانِ دردها و ناملایمتی‌های وجودِ عزیزانِ هموطنِ مان و بی‌نیاز شدن از سرگردانی عزیزانِ هموطنِ خویش از درمان‌جویی در کشورهای بیرونی، تزلزل ناپذیر و شکست ناپذیر است. به امیدِ جامعه‌ی توسعه یافته و دست‌یافتن به رفاهِ همگانی.

و من‌الله توفیق

نجلا لطیف