استخدام استادان

موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس یک نهاد تحصیلی معتبر در بخش های طبی بوده که دارای مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد. این موسسه مفتخر است یکبار دیگر در جستجوی نیروی بشری نخبه و شایسته در بخش های علمی و اداری می باشد.

Vice Chancellor of Students Affairs

Student affairs office is one of the key units of the university, which is responsible for providing a large part of services related to students and graduates. The key activities of this department include things

اطلاعیه

مؤسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس با شش دور فراغت موفقانه، اکنون برای سمستر خزانی 1401 خویش در رشته های طب معالجوی وستوماتولوژی با تخفیف ویژه محصل می پذیرد

اطلاعیه

موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس با شش دور فراغت موفقانه، اکنون برای سمستر خزانی 1401 خویش در رشته های طب معالجوی و ستوماتولوژی با تخفیف ویژه محصل می پذیرد.

مرکز انکشاف مسلکی

به ادامه سلسله فعالیت های اکادمیک خویش، سیمیناری را پیرامون (جایگاه و اهمیت حجاب اسلامی ) به روز چهار شنبه مورخ 1401/03/11 برای محصلین بخش اناث این موسسه برگزار نمود.جمع کثیری از محصلان اناث در سیمینار آموزه های شریعت که به رهنمایی های با استناد دستورات دین مبین اسلام توسط پرفیسور استاد عبدالهادی صافی عضو …

مرکز انکشاف مسلکی Read More »

دیدار هیئت رهبري با رئیس شورای طبی کشور

هیئت رهبری دانشگاه افغان‌سویس به ریاست بانو نجلا لطیف رییس دانشگاه طبی افغان‌سویس با رییس شورای طبی کشور دیدار نمودند. در این دیدار که امروز دوشنبه مؤرخ، ۶-ام دلو در مقر ریاست شورای طبی صورت گرفت، دو طرف روی چگونگی برگزاری امتحان شورای طبی و سایر موارد مرتبط به طبابت بحث و گفتگو نمودند. در …

دیدار هیئت رهبري با رئیس شورای طبی کشور Read More »