معالجوی

پیام رییس دانشکده

برای رشد و شگوفایی جامعه و انکشاف متوازن، تحصیلات عالی معیاری در اولویت­های اساسی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. پروسه تعلیم و تربیه از زمان پیدایش انسان به روی کره زمین آغاز گردیده که با گذشت قرن­ها پیشرفت­های مزیدی با وجود آمدن تکنولوژی­های جدید و پیشرفته سبب رفع بسیاری از نیازمندی­های بشریت بخصوص در علم طبابت گردیده است. پیشرفت علم و تکنالوژی در عرصه طبابت سبب فرستادن کادرهای برجسته و معیاری برای جامعه گردیده که این خود سبب پیشرفت تمام زیربناهای جامعه از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، بردباری و برابری گردیده است. زیرا یک جامعه صحتمند باعث تحولات عمده در تمام عرصه­های جامعه میگردد. برای رسیدن به این اهداف و پیشرفت جامعه نیاز به برنامه ریزی های بلند مدت می­باشد، که پلان استراتیژیک یکی از نیازهای عمده و حیاتی برای موسسات دولتی و خصوصی می­باشد. پلان استراتیژیک می­تواند عامل رشد و انکشاف موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی گردیده و مدیران را در راستای تحقق اهداف شان یاری می رساند. تدوین پلان استراتیژیک دانشکده طب معالجوی موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس برنامه جامع و عملی برای رهنمود تخصصی منابع در مسیر هدف­های بلند مدت می­باشد. با توجه به این اصول لازم است تا دانشکده طب معالجوی برای پیشرفت و تحقق اهداف اکادمیک خویش ارتباط گسترده-تری با موسسات داخلی و خارجی محیط خود در بلند مدت داشته باشد. تا بتواند از وسایل و تکنالوژی های پیشرفته بوجه احسن استفاده نموده و جهت رسیدن به اهداف خود که همانا تقدیم نمودن کادرهای جوان که آراسته با معیارهای و استندردهای جهانی باشد کوشش نماید. پلان استراتیژیک دانشکده با در نظر داشت استراتیژی ملی وزارت تحصیلات عالی مطابق اولویتهای موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس برای مدت پنج سال آینده براساس تجارب تدوین یافته و دانشکده طب جهت تحقق اهداف و رسالت اصلی آن که همانا تولید علم و مهارت­های مسلکی به اساس نیاز بازار کار است یاری خواهد کرد و همچنان کتلاک دانشکده که رهنمود کلی دانشکده طب معالجوی است ترتیب گردیده تا رهنمودی باشد برای عموم برای پی بردن به دیدگاه، ماموریت، تشکیلات و همه داشته های دانشکده. در اخیر از تلاش­های مخلصانه و خستگی ناپذیر اعضای کمیته پلان استراتیژیک دانشکده طب که در ترتیب و تدوین پلان استراتیژیک پنج ساله دانشکده طب معالجوی و از همکاران گرامی که در تهیه و ترتیب کتلاک دانشکده از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نورزیدند تشکر و قدردانی مینمایم. از خداوند(ج) برایشان موفقیت و طول عمر آرزو دارم.

با احترام

دوکتور عبدالصمد “درویشی”

رئیس دانشکده طب معالجوی

تاریخچه دانشکده طب معالجوی

از اثر تحولاتی که بعد از جنگ های داخلی  بوجود امد زمینه ها و فرصت های مساعدی جهت رشد استعداد های جوانان و نوجوانان فراهم گردید .همچنان با بوجود آمدن سکتورهای خصوصی تحصیلات عالی، زمینه برای آنعده جوانان و فارغان مکاتب که با دلایل مختلف از اشتراک در کانکور دولتی و ادامه تحصیل بازمانده بودند، فراهم شد.

  با استفاده از شرایط و جو مساعد، این موسسه با داشتن رشته های طب معالجوی و ستوماتولوژی آماده پذیرش فارغان مکاتب خصوصی و دولتی گردیده و با داشتن امکاناتی چون:

–  صنوف درسی مجهز.

– لابراتوارهای مناسب با نورم ها و ستندرد های جهانی.

– کتابخانه  غنی از انواع کتابها و آثار علمی از منابع و دانشمندان معتبر دنیا که حاوی آخرین تحقیقات علمی میباشد.

– لابراتوار مجهز

کمپیوتر لب که مجهز با انترنت سریع میباشد.

– کتابخانه الکترونیک مجهز که حاوی هزاران عنوان کتاب است.

زمینه را برای کسب علم ودانش برای این قشر مستعد آماده ساخته است.

دانشکده معالجوی یک بخش عمده این موسسه بوده که با داشتن نصاب درسی (کوریکولم) ستندرد، استادان دارای معیارات بلند تدریس، اطاق کارعملی با داشتن وسائل مکمل  تمام بخش ها، چهار اطاق مجهز و مهیاری  برای کارعملی وموجودیت بخش های مربوطه  در شفاخانه تدریسی افغان سویس که درآن خدمات داخله، جراحی، نسایی ولادی، چشم و جلدی… صورت میگیرد، درخدمت محصلین عزیز قرار دارد.

این دانشکده در سال 1392 با داشتن دو صنف 185 محصل در دو تایم درسی که 39 تن در تایم اول و 46 تن در تایم دوم شامل بودند شروع به فعالیت نمود. تعداد استادان دایمی در دانشکده طب معالجوی شامل 21 تن اساتید دایمی و 43 تن اساتید بالمقطع بودند که در دو تایم درسی سمستر های اول معالجوی و ستوماتولوژی را تدریس مینمودند. تعداد مجموعی پرسونل 17 تن بوده و تعداد پرسونل دانشکده معالجوی 3 تن بوده اند که با به دوش کشیدن مشکلات توانستند قدم های اول پیروزی را بردارند.

محصلین که از دانشکده معالجوی فارغ میشوند به سویه MD از طرف وزارت تحصیلات عالی قبول شده و دیپلوم فراغت برای شان داده می شود و وزارت محترم صحت عامه اجازه کار و خدمت به وطن و هموطنان عزیز و رنجکشیده برایشان داده میشود.

این دانشکده با ارائه سه دور فراغت، رسالت خویشرا در مقابل وطن و هموطنان خویش انجام داده و این فارغان با سپری نمودن امتحان ارزیابی سویه فارغان یا Exit exam که از طرف شورای طبی اخذ گردید، توانسته اند تا بلندترین نمرات را اخذ نمایند. و داکتر صاحبان فارغ شده موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس در برنامه اکمال تخصص وزارت صحت عامه راه یافته مصروف فراگرفتن تخصص در شفاخانه ها تخصصی کشور می باشند. قابل ذکر است که داکتر صاحبان فارغ شده موسسه در کشور های مختلف مانند پاکستان و هند مصروف پیشبرد برنامه های تخصصی خویش می باشند.

با ذکر نکات فوق این دانشکده تعهد مینماید تا با رعایت اصول، معیارات اکادمیک و پذیرفته شده جامعه تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی ملی و بین المللی، در تربیه اولاد وطن با تمام توان  و نیروی خویش ارائه خدمات نموده اند.

دیدگاه:-

ارتقای سطح آموزشی از لحاظ کیفی و کمی مطابق به استاندارد های بین المللی با در نظر گرفتن نیاز های جامعه برای انکشاف صحت، تولید علم، حفظ صحت عامه و توسعه خدمات طبی در کشور می­باشد. دانشکده طب معالجوی متعهد به انکشاف صحت و آسایش مردمان این سرزمین از طریق تحصیلات عالی، تحقیقات علمی، فعالیت های مسلکی وارائه خدمات به جامعه می باشد.

ماموریت:-

این دانشکده از طریق تامین و تربیت سرمایه انسانی متعهد و متخصص، ارائه خدمات تشخیصی، پیشگیري ودرمان امراض و انجام پژوهش ها و نیز مدیریت دانش مورد نیاز در عرصه­هاي سلامت بدن، و با هدف هاي کلان ارتقاي سلامت  بدن جامعه  تحت پوشش، توسعه و ارتقاي کیفیت سرمایه انسانی، ارتقاي دانش و دانایی محوري، در سطوح جهان و ملی و منطقه یي فعالیت می کند.

ارزش ها:-

این دانشکده سعی می ورزد هر قدمی که بر می دارد از جمله تعمیم و ترویج دانش جدید و اکتشافات همزمان ازلحاظ اجتماعی و اصول فنی در مطابقت باشد که از این طریق این دانشکده در انکشاف منابع انسانی عالی و تکنالوژی جدید و پخش آنها برای خدمت به جامعه و مردم کشور نهایت تلاش می نماید.

 1. تخصص گرائی و شایسته سالاری.
 2. تعهد و مسئولیت پذیری.
 3. ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقی.
 4. توجه به کیفیت در همه ابعاد و فعالیت های این دانشکده.
 5. تاکید بر روحیه همکاری و کار گروپی.
 6. تاکید بر احترام متقابل در تمام سطوح.

 دستآوردهای دانشکده طب معالجوی

 1. ایجاد 4 اطاق مجهز و ستندرد لابراتوار (لابراتوار بیوشیمی، میکروبیولوژی، اناتومی و فزیولوژی)، تجهیز لابراتوارها و افزایش لابرانت در تشکیلات موجود.
 2. ایجاد کتابخانه معیاری فزیکی و دیجیتالی دارای ده هزار جلد کتاب و مجله مجهز با سیستم الکترونیکی
 3. برگزاری کنفرانس های علمی تحت عناوین زیر:
 • سیمنار تشریح سیستم کریدیت
 • سیمنار میتودولوژی
 • آموزش کمک های اولیه در دوره های متعدد
 • آموزش پروپوزل نویسی
 • آموزش روش های تحقیق
 • سمینار نقش نهاد های تحصیلی در پروسه صلح
 • تشکیل تیم های صحی و عرضه خدمات ابتدایی مجانی صحی برای شاگردان و کارمندان  مکاتب