ستوماتولوژي

تاریخچه دانشکده ستوماتولوژی

از اثر تحولاتی که بوجود امد زمینه ها و فرصت های مساعدی جهت رشد استعداد های جوانان و نوجوانان فراهم گردید .همچنان با بوجود امدن سکتورهای خصوصی تحصیلات عالی , زمینه برای انعده جوانان و فارغان مکاتب که با دلایل مختلف از اشتراک در کانکور دولتی و ادامه تحصیل بازمانده بودند, فراهم شد.

با استفاده از شرایط و جو مساعد ,این موسسه با داشتن رشته های طب معالجوی و ستوماتولوژی اماده پذیرش فارغان مکاتب خصوصی و دولتی گردیده و با داشتن امکاناتی چون:

–  صنوف درسی مجهز

– لابراتوارهای متناسب با نورم ها و ستندرد های طبی

– کتابخانه  غنی از انواع کتابها و اثار علمی از منابع و دانشمندان معتبر دنیا که حاوی اخرین تحقیقات علمی میباشد

– لابراتوار مجهز کمپیوتر که مجهز با تعداد کافی کمپیوتر های جدید و انترنت سریع میباشد.

– کتابخانه الکترونیک مجهز که حاوی هزاران عنوان کتاب است

زمینه را برای کسب علم ودانش برای این قشر مستعد اماده ساخته است.

دانشکده ستوماتولوژی یک بخش عمده این موسسه بوده که با داشتن نصاب درسی (کوریکولم) ستندرد ,استادان دارای معیارات بلند تدریس , اطاق کارعملی با داشتن یونت مجهز و وسائل مکمل  تمام بخش های دندان در اطاق کارعملی و یک وارد تداوی دندان در شفاخانه تدریسی که دران خدمات داخله ,جراحی و ساخت دندان صورت میگیرد , درخدمت محصلین عزیز قرار دارد. این دانشکده در سال 1392 با داشتن دو صنف درسی و 121 محصل در دو تایم درسی که 48 نفر در تایم اول و 73 نفر در تایم دوم شامل بودند شروع بفعالیت نمود.تعداد استادان دایمی در موسسه شامل 21 نفر استاد دایمی و 43 نفر استاد بالمقطع بودند که در دو تایم درسی سمستر های اول معالجوی  ستوماتولوژی را تدریس مینمودند.

دیدگاه :-

ارتقای سطح آموزشی از لحاظ کیفی و کمی مطابق به استاندارد های بین المللی با در نظر گرفتن نیاز های جامعه برای انکشاف صحت، تولید علم، حفظ صحت عامه و توسعه خدمات طبی در کشور می­باشد. دانشکده طب ستوماتولوژِی متعهد به انکشاف صحت و آسایش مردمان این سرزمین از طریق تحصیلات عالی، تحقیقات علمی، فعالیت های مسلکی وارائه خدمات به جامعه می باشد.

ماموریت:-

این دانشکده از طریق تامین و تربیت سرمایه انسانی متعهد و متخصص، ارائه خدمات تشخیصی، پیشگیري و درمانی دهان و دندان و انجام پژوهش ها و نیز مدیریت دانش مورد نیاز در عرصه­هاي سلامت دهان، و با هدف هاي کلان ارتقاي سلامت دهان و دندان      جامعه  تحت پوشش، توسعه و ارتقاي کیفیت سرمایه انسانی، ارتقاي دانش و دانایی محوري، در سطوح جهان و ملی و منطقه اي فعالیت می کند.

ارزش ها:-

این دانشکده سعی می ورزد هر قدمی که بر می دارد از جمله تعمیم و ترویج دانش جدید و اکتشافات همزمان ازلحاظ اجتماعی و اصول فنی در مطابقت باشد که از این طریق این دانشکده در انکشاف منابع انسانی عالی و تکنالوژی جدید و پخش آنها برای خدمت به جامعه و مردم کشور نهایت تلاش می نماید.

  1. تخصص گرائی و شایسته سالاری.
  2. تعهد و مسئولیت پذیری.
  3. ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقی.
  4. توجه به کیفیت در همه ابعاد و فعالیت های این دانشکده.
  5. تاکید بر روحیه همکاری و کار گروپی.
  6. تاکید بر احترام متقابل در تمام سطوح.

تسهیلات و امکانات اموزشی: دانشکده ستوماتولوژی جهت تعالی و ترقی معیارهای علمی در محصلان و دانش اموزان این دانشکده از امکانات و تسهیلات عمده و ویژه ئی مانند لابراتوارهای مجهز , کتابخانه غنی از صدها عنوان کتاب علمی و تحقیقی از منابع معتبر جهان , کتابخانه الکترونیک که دارای هزاران عنوان کتاب و کمپیوتر لب مجهز که شامل دهها پایه کمپیوتر جهت تدریس مضمون کمپیوتر بصورت عملی و نظری را دارا میباشد.