درباره مؤسس دانشگاه

یکی ارکانِ مهم یک کشور و جامعه‌ی توسعه‌ یافته، همانا توجه و رسیدگی به بهداشت و سلامتِ آن جامعه می‌باشد. یا به تعبیرِ دیگر می‌توان گفت که بهبودی یک جامعه به لحاظِ بهداشتی، می‌تواند یکی از بُن‌پایه‌های توسعه‌ یافتگی به معنی واقعی کلمه، برشمرده بشود. جامعه و کشورِ عزیزِ ما نیز برای رسیدن و دست‌یافتن به توسعه‌ و رفاه؛ به این مهم نیازِ مبرم دارد.