دانشکده طب معالجوی

پیام رییس دانشکده

برای رشد و شگوفایی جامعه و انکشاف متوازن، تحصیلات عالی معیاری در اولویت­های اساسی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. پروسه تعلیم و تربیه از زمان پیدایش انسان به روی کره زمین آغاز گردیده که با گذشت قرن­ها پیشرفت­های مزیدی با وجود آمدن تکنولوژی­های جدید و پیشرفته سبب رفع بسیاری از نیازمندی­های بشریت بخصوص در علم طبابت گردیده است. پیشرفت علم و تکنالوژی در عرصه طبابت سبب فرستادن کادرهای برجسته و معیاری برای جامعه گردیده که این خود سبب پیشرفت تمام زیربناهای جامعه از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، بردباری و برابری گردیده است. زیرا یک جامعه صحتمند باعث تحولات عمده در تمام عرصه­های جامعه میگردد. برای رسیدن به این اهداف و پیشرفت جامعه نیاز به برنامه ریزی های بلند مدت می­باشد، که پلان استراتیژیک یکی از نیازهای عمده و حیاتی برای موسسات دولتی و خصوصی می­باشد. پلان استراتیژیک می­تواند عامل رشد و انکشاف موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی گردیده و مدیران را در راستای تحقق اهداف شان یاری می رساند. تدوین پلان استراتیژیک دانشکده طب معالجوی موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس برنامه جامع و عملی برای رهنمود تخصصی منابع در مسیر هدف­های بلند مدت می­باشد. با توجه به این اصول لازم است تا دانشکده طب معالجوی برای پیشرفت و تحقق اهداف اکادمیک خویش ارتباط گستردهتری با موسسات داخلی و خارجی محیط خود در بلند مدت داشته باشد. تا بتواند از وسایل و تکنالوژی های پیشرفته بوجه احسن استفاده نموده و جهت رسیدن به اهداف خود که همانا تقدیم نمودن کادرهای جوان که آراسته با معیارهای و استندردهای جهانی باشد کوشش نماید. پلان استراتیژیک دانشکده با در نظر داشت استراتیژی ملی وزارت تحصیلات عالی مطابق اولویتهای موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس برای مدت پنج سال آینده براساس تجارب تدوین یافته و دانشکده طب جهت تحقق اهداف و رسالت اصلی آن که همانا تولید علم و مهارت­های مسلکی به اساس نیاز بازار کار است یاری خواهد کرد و همچنان کتلاک دانشکده که رهنمود کلی دانشکده طب معالجوی است ترتیب گردیده تا رهنمودی باشد برای عموم برای پی بردن به دیدگاه، ماموریت، تشکیلات و همه داشته های دانشکده. 

در اخیر از تلاش­های مخلصانه و خستگی ناپذیر اعضای کمیته پلان استراتیژیک دانشکده طب که در ترتیب و تدوین پلان استراتیژیک پنج ساله دانشکده طب معالجوی و از همکاران گرامی که در تهیه و ترتیب کتلاک دانشکده از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نورزیدند تشکر و قدردانی مینمایم. از خداوند(ج) برایشان موفقیت و طول عمر آرزو دارم.

با احترام

دوکتور عبدالصمد “درویشی”

رئیس دانشکده طب معالجوی