previous arrow
next arrow
Slider

پنجم

نگاهی به تجارب برنامه ريزی در ساير کشورها و دانشگاه­ ها نشان می­دهد که مديران و تصميم گيرندگان در اين حوزه، برنامه ريزی به شکل سنتی را ديگر قادر به حل مشکلات خود نمی­بينند و از اين روی دست کم از دو دهه پيش به سوی…..

1 thought on “پنجم”

Leave a Comment